ทำความเข้าใจโรคมะเร็ง

นับเป็นก้าวแรกสู่การรักษา

การป้องกัน การฟื้นตัว และการรักษา ทุกอย่างอยู่บนแนวทางเดียวกัน

ทุกคนมีเซลล์มะเร็งในตัว แต่มันเป็นนามธรรมมากขึ้นเมื่อมีการระบุและกำหนดจากทางการแพทย์ว่าใครเป็น “ผู้ป่วยมะเร็ง”

การทำความเข้าใจโรคมะเร็ง – โดยทั่วไปแล้ว มะเร็งไม่ใช่โรคที่จะสืบทอดกันได้ภายในวันเดียว หรือก่อตัวขึ้นได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากลักษณะทางโครงสร้างของเซลล์มะเร็งจะเติบโตแบบทวีคูณและต้องใช้เวลามากกว่า 5 ปีจึงจะมีเซลล์อย่างน้อย 1 พันล้านเซลล์ ที่จะสามารถถูกตรวจวินิจฉัยได้ว่าเป็นโรคมะเร็ง เมื่อกลับมาที่ความเชื่อโดยทั่วไปของการแพทย์แผนปัจจุบันพบว่า มักไม่มีการเริ่มการบำบัดรักษาในทันทีเมื่อมีการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยเกิดความเครียดและความกลัวสูง โดยธรรมชาติแล้ว มะเร็งต้องใช้เวลาในการเติบโต ดังนั้นการรับมือกับมะเร็งได้ต้องเปลี่ยนแปลงไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต ได้แก่ อาหาร การออกกำลังกาย การนอน และสภาวะทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความสัมพันธ์ต่าง ๆ เฉกเช่นเดียวกับปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมที่ต้องเผชิญ

ประเภทของมะเร็งที่บำบัดรักษาที่ TheLifeCo Clinic

ความแตกต่างพื้นฐานของมะเร็งแต่ละชนิดคือ ตำแหน่งเริ่มของโรค และตำแหน่งนี้เองที่จะเป็นตัวกำหนดว่าเซลล์มะเร็งนั้นสามารถลุกลามไปเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นได้เร็วเพียงใด เช่น มะเร็งเต้านมสามารถขยายโตขึ้นได้หลายเซนติเมตร แต่ยังคงเป็นระยะที่ 1 หรือ 2 ในขณะที่มะเร็งตับอ่อน หากมีการขยายโตเพียง 1 ซม. เท่านั้น มันก็สามารถที่จะลุกลามไปยังอวัยวะอื่นได้ และถูกจัดอยู่ในระยะที่ 4

ปัจจัยอื่นที่ต้องนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในการรักษาก็คือ ความสัมพันธ์ทางฮอร์โมน เช่น การปรับสมดุลของฮอร์โมนและการปิดกั้นตัวรับมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการรักษามะเร็งเต้านม มะเร็งรังไข่ มะเร็งมดลูก มะเร็งท่อนำไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก อย่างไรก็ตาม หากมีความจำเป็นที่ต้องปิดกั้นตัวรับเอสโตรเจน ทางเราจะใช้ส่วนประกอบธรรมชาติที่ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพมากกว่าสารสังเคราะห์อื่น ๆ เป็นต้น

จากลักษณะเฉพาะที่กล่าวมานี้ จึงมีการพัฒนาแผนการรักษาเฉพาะบุคคล อีกทั้ง ในแต่ละสัปดาห์ยังมีการประชุมภายในทีมบุคลากรทางการแพทย์เกี่ยวกับแผนการรักษา ประเมินถึงผลลัพธ์และปรับเปลี่ยนแผนเพิ่มเติมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย เพื่อให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่รับการรักษา เราจะไม่รอให้จบแผนการรักษาที่นำเสนอในครั้งแรกแล้วค่อยพิจารณาประเมินภายหลัง เพราะสิ่งเหล่านี้ถือเป็นสิ่งที่สำคัญมาก

แผนการรักษามะเร็งของ TheLifeCo สามารถปรับใช้ได้กับมะเร็งทุกชนิด เนื่องจากมีแนวทางและบทบาทการรักษาในแต่ละด้านชัดเจน มะเร็งทุกชนิดสามารถใช้แนวทางการรักษาแบบเดียวกัน แต่ก็มีมะเร็งบางชนิดที่มีแผนการรักษาเฉพาะขึ้นอยู่กับการวินิจฉัยโรค ระยะของมะเร็ง ความร้ายแรงของโรค และกระบวนการเผาผลาญภายในร่างกายของแต่ละบุคคล

ดังนั้น เราจึงให้การบำบัดรักษาเนื้องอกและมะเร็งทุกประเภท

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำหรับการรักษา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อทำการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยผ่านโปรแกรม skype กับคุณหมอ Thomas Lodi

การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมงานของเราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ในหัวข้อดังต่อไป

  • การทำงานของผู้ป่วย
  • ความยืดหยุ่นในการเดินทางของผู้ป่วย
  • สถานภาพทางการเงินของผู้ป่วย

การสนทนาผ่าน skype

เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทีมงานของเราจะทำนัดให้คุณได้พบกับคุณหมอ Thomas Lodi เพื่อพูดคุยรายละเอียดผ่านโปรแกรม skype โดยการพบปะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ป่วย

การจัดเตรียมแผนการรักษา

หลังการปรึกษาผ่าน skype คุณหมอ Lodi จะทำแผนการรักษาที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตารางกิจวัตร และแผนการบำบัดอย่างละเอียด รวมถึงราคา ก็จะถูกประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย

เตรียมความพร้อมเพื่อประสบการณ์การบำบัดของคุณ

หลังแผนการรักษาได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว เราจะจัดเตรียมเรื่องการขนส่งและที่พักทันที ในระหว่างนี้ คุณต้องทำการชำระเงินมัดจำ 20% สำหรับการจัดเตรียมยาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เมื่อมีการสำรวจแพทย์มะเร็งวิทยาแบบไม่ระบุตัว 70 - 80% ยอมรับว่า พวกเขาจะไม่ใช้แผนการรักษาแบบที่พวกเขาสั่งจ่ายกับตัวเองหรือครอบครัวหรอก”