การทำความเข้าใจเกี่ยวกับโรคมะเร็ง

เป็นก้าวแรกสู่การรักษา

การป้องกัน การฟื้นตัว และการรักษา ทุกอย่างอยู่บนแนวทางเดียวกัน

ทุกคนมีมะเร็งอยู่ในตัวเอง มันเป็นเรื่องทางคณิตศาสตร์ที่เมื่อโลกทางการแพทย์จะจดจำบุคคลและกำหนดให้พวกเขาเป็น “ผู้ป่วยมะเร็ง”

การทำความเข้าใจเกี่ยวกับมะเร็ง – มะเร็งไม่ใช่โรคที่จะสืบทอดต่อมาจากผู้ป่วยได้ภายในวันเดียว หรือก่อตัวขึ้นได้ในเวลาอันสั้น เนื่องจากลักษณะทางโครงสร้างของเซลล์มะเร็ง มันจะสามารถเติบโตแบบทวีคูณได้และต้องการเวลามากกว่า 5 ปีในการก่อตัวถึงระดับอย่างน้อย 1 พันล้าน เพื่อให้เกิดเป็นโรคที่สามารถตรวจวินิจฉัยได้ ตรงข้ามกันกับความเชื่อโดยทั่วไปที่ถูกสร้างขึ้นโดยแพทย์แผนดั้งเดิมที่ว่า ไม่จำเป็นต้องเริ่มการรักษาในวันถัดมาหลังการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็ง และนี่เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดความเครียดและความกลัวสูงในผู้ป่วยที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย ตามธรรมชาติแล้วมะเร็งใช้เวลานานในการพัฒนาของโรค ทำให้เราสามารถรับมือกับมันได้โดยการเปลี่ยนแปลงหลักๆของวิถีชีวิต ซึ่งรวมถึงการรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย การนอนหลับ และองค์ประกอบทางอารมณ์ เช่น ความเครียด ความสัมพันธ์ และปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญ

ชนิดของมะเร็งที่เรารักษาที่คลินิก TheLifeCo

ความแตกต่างในระดับพื้นฐานมากที่สุดของมะเร็งแต่ละชนิดคือ แหล่งกำเนิดของโรค …. และตำแหน่งของโรคนี้เอง ที่จะเป็นตัวกำหนดว่าการบุกรุกไปยังเนื้อเยื่อและอวัยวะอื่นๆจะเกิดขึ้นได้รวดเร็วเพียงใด เช่น มะเร็งเต้านมสามารถโตขึ้นได้หลายเซนติเมตรในขณะที่อยู่ในระยะที่ 1 หรือ 2 ในขณะที่มะเร็งตับอ่อนต้องมีการเติบโตเพียง 1 ซม.เท่านั้น เพื่อที่มันจะสามารถแพร่กระจายไปยังอวัยวะอื่นได้ และจะถูกจัดให้เป็นมะเร็งในระยะที่ 4

ในการรักษา มีอีกประเด็นที่เราต้องคำนึงถึงและพิจารณาเกี่ยวกับมะเร็งชนิดต่างๆ คือ ความเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนของมะเร็ง ในเต้านม รังไข่ มดลูก ท่อนำไข่ และมะเร็งต่อมลูกหมาก การปรับสมดุลของฮอร์โมนและการปิดกั้นตัวรับมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเช่นในกรณีที่เราจำเป็นต้องระงับการทำงานของตัวรับฮอร์โมนเอสโตรเจน เราจะใช้สารจากธรรมชาติ ซึ่งไม่เพียงแต่ปลอดภัย แต่ยังมีประสิทธิภาพมากกว่าการบำบัดสังเคราะห์

จากคุณสมบัติที่กล่าวมานี้และลักษณะอื่นๆของมะเร็ง แผนการรักษาเฉพาะสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายจึงได้ถูกพัฒนาขึ้น นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่คลินิกทั้งหมดของเราจะต้องเข้าร่วมการประชุมเรื่องแผนการดูแล เพื่อประเมินว่าอะไรที่ทำแล้วได้ผลหรือต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมทุกสัปดาห์ เพื่อให้แผนสำหรับผู้ป่วยแต่ละรายมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่อยู่กับเรา เราจะไม่รอจนจบกระบวนการแล้วค่อยมาพิจารณาว่าอะไรที่ทำแล้วมีหรือไม่มีประสิทธิผล และนี่คือสิ่งที่สำคัญมากในการทำงานของเรา

โปรแกรมรักษามะเร็งของ TheLifeCo ทำงานได้ดีกับมะเร็งทุกประเภท เนื่องมาจากแนวทางและบทบาทของการรักษาในแต่ละด้าน นอกเหนือไปจากมะเร็งบางจำพวก มะเร็งทุกชนิดสามารถรักษาได้โดยใช้แนวทางการปฏิบัติที่เหมือนกัน แต่จะมีจุดต่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะในแต่ละแผนการรักษาซึ่งอิงตามผลการวินิจฉัย ระยะของมะเร็ง ความรุนแรง และการเผาผลาญของแต่ละบุคคล

ดังนั้น เราจึงสามารถให้การรักษาก้อนเนื้องอกและมะเร็งในเลือดได้ทุกประเภท รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะ:

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำหรับการรักษา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อทำการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยผ่านโปรแกรม skype กับคุณหมอ Thomas Lodi

การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมงานของเราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ในหัวข้อดังต่อไป

  • การทำงานของผู้ป่วย
  • ความยืดหยุ่นในการเดินทางของผู้ป่วย
  • สถานภาพทางการเงินของผู้ป่วย

การสนทนาผ่าน skype

เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทีมงานของเราจะทำนัดให้คุณได้พบกับคุณหมอ Thomas Lodi เพื่อพูดคุยรายละเอียดผ่านโปรแกรม skype โดยการพบปะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ป่วย

การจัดเตรียมแผนการรักษา

หลังการปรึกษาผ่าน skype คุณหมอ Lodi จะทำแผนการรักษาที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตารางกิจวัตร และแผนการบำบัดอย่างละเอียด รวมถึงราคา ก็จะถูกประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย

เตรียมความพร้อมเพื่อประสบการณ์การบำบัดของคุณ

หลังแผนการรักษาได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว เราจะจัดเตรียมเรื่องการขนส่งและที่พักทันที ในระหว่างนี้ คุณต้องทำการชำระเงินมัดจำ 20% สำหรับการจัดเตรียมยาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เมื่อแพทย์มะเร็งวิทยาถูกทำการสำรวจแบบไม่ระบุตัว 70 – 80% ยอมรับว่า พวกเขาจะไม่ใช้การรักษาแบบที่พวกเขาใช้กับตัวเองหรือครอบครัวของพวกเขา”