เราช่วยคุณได้อย่างไร

โปรแกรมรักษามะเร็ง 3 โปรแกรมหลักของ TheLifeCo ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยเฉพาะเพื่อรองรับทั้งผู้ที่เพิ่งได้รับการวินิจฉัย ผู้ที่ได้รับการรักษาโดยวิธีที่รุนแรงและได้รับความเสียหายจากมาตรฐานการดูแลแบบดั้งเดิม หรือผู้ที่มีความกังวลว่าอาจจะเป็นมะเร็งในอนาคต ตลอดโปรแกรม เราหาวิธีที่จะหยุดการก่อมะเร็ง การทำความสะอาดระบบเพื่อเปลี่ยนชีวเคมีและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้กลับมาทำงานได้ดีอีกครั้ง ควบคู่ไปกับแนวทางการรักษาและปรัชญาของเรา

โปรแกรมรักษา ฟื้นฟู และป้องกัน มีพื้นฐานอยู่ที่โภชนาการ การรักษาระบบเผาผลาญ การทำกิจกรรมทางร่างกายและจิตใจ การอบรมและเสริมสร้างความรู้ที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ป่วย เพื่อให้มีความรู้และความตระหนักถึงสิ่งที่ควรปฏิบัติเพื่อไม่ให้มะเร็งกลับมาอีก

ทุกโปรแกรมถูกออกแบบโดยเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลโดยคุณหมอ Thomas Lodi อ้างอิงจากรายงานผลการตรวจต่างๆและการพูดคุยผ่าน Skype

คลินิกรักษามะเร็งของ TheLifeCo ให้บริการ 3 โปรแกรมหลักดังนี้

  • โปรแกรมรักษามะเร็ง
  • โปรแกรมฟื้นฟูจากมะเร็ง
  • โปรแกรมป้องกันมะเร็ง

แต่ละโปรแกรมอาจใช้เวลาตั้งแต่อย่างน้อย 2 สัปดาห์ – สำหรับการป้องกัน ไปจนถึง 12 สัปดาห์หรือมากกว่านั้นในบางกรณี ขึ้นอยู่กับความพร้อมและความมุ่งมั่นของแต่ละบุคคล

โปรแกรมรักษามะเร็ง

โปรแกรมฟื้นฟูจากมะเร็ง

โปรแกรมป้องกันมะเร็ง