อัตราความสำเร็จ

อัตราการรอดชีวิตของมะเร็งเมื่อเวลาผ่านไป

คำว่า “ผู้รอดชีวิตจากมะเร็ง” ทำให้เกิดภาพในหัวประหนึ่งว่าบุคคลนั้นเป็นผู้ที่คลานออกมาจากทะเลทราย เราไม่ต้องการให้ผู้ป่วยของเรามีชีวิตรอดเท่านั้น แต่เราต้องการให้พวกเขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้และมีชีวิตที่สมบูรณ์

ดังนั้น เราจึงให้คำจำกัดความคำว่า “ความสำเร็จ” ว่าหมายถึง ความสามารถในการกลับไปสู่ชีวิตปกติและมีประสิทธิผลได้โดยปราศจากความยากลำบากและความกลัว หากเราศึกษาข้อมูลของประเทศสหรัฐอเมริกาและออสเตรเลีย จะเห็นว่าการพยากรณ์โรคของมะเร็งระยะที่ 4 ในช่วง 5 ปีอยู่ที่ 2.1% และ 2.3% ตามลำดับ

เมื่อดูข้อมูลรวมจากศูนย์หลายๆแห่งที่เราทำงานร่วมกันพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของประชากรมีการพยากรณ์โรคในห้าปีสำหรับมะเร็งระยะที่สี่ คนเหล่านี้ยังสามารถดำเนินชีวิตได้อย่างปกติสุข…. ไม่ใช่แค่การมีชีวิตอยู่เท่านั้น และแน่นอนว่า อัตราความสำเร็จในระยะที่หนึ่งถึงสามนั้นมีค่าสูงกว่านี้

คลินิก TheLifeCo จัดว่าอาหารเป็นพื้นฐานหนึ่งที่สำคัญของโปรแกรมรักษามะเร็งของเรา เราสอนผู้ที่มาหาเราเกี่ยวกับการรักษามะเร็งแบบองค์รวม โดยชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการรับประทานอาหารที่สมดุลเพื่อสุขภาพ โดยใช้อาหารมังสวิรัติจากพืช ต่อการรักษาโรคมะเร็งและความสำคัญต่อการรักษาสุขภาพด้วย

เนื่องจากโปรแกรมของเราจะทำให้เกิดการปรับเปลี่ยนของรูปแบบอาหารและวิถีชีวิตอย่างจำเพาะมาก มะเร็งบางชนิดที่มักมีอัตราการเสียชีวิตสูงจึง