การรักษาภูมิคุ้มกัน

การรักษาภูมิคุ้มกันมีความสำคัญอย่างมากในกระบวนการรักษามะเร็ง โดยถูกออกแบบมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของร่างกายในการต่อสู้กับอนุภาคที่ไม่พึงประสงค์ เช่น เนื้องอก

เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่ฉลาดมาก เพราะมันสามารถส่งสัญญาณเพื่อปิดระบบภูมิคุ้มกันได้ ความสามารถและหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันในการต่อสู้กับเซลล์มะเร็งจะถูกกำจัดไป เราจึงจำเป็นต้องกระตุ้นเพื่อให้ระบบกลับมาทำงานได้เองตามธรรมชาติ

เราได้พัฒนาโปรแกรมภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อปลุกและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน โดยการดำเนินการจะต้องทำตามลำดับที่เฉพาะเจาะจง ซึ่งหมายความว่า การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดจะต้องมีการกำหนดตารางเวลาและสูตรอย่างชาญฉลาดเพื่อให้ได้ผลดีที่สุด การใช้ภูมิคุ้มกันบำบัดอย่างไม่มีแบบแผนอาจกลายเป็นการส่งเสริมการเติบโตของเนื้องอกได้ แทนที่จะเป็นประโยชน์ต่อระบบภูมิคุ้มกันของคุณ ดังนั้น การใช้งานที่ถูกต้องจึงเป็นจุดที่สำคัญยิ่ง

Gc-MAF

เป็นโปรตีนของมนุษย์ซึ่งเป็นราชาของสารปรับปรุงภูมิคุ้มกัน (Immunomodulators) ทั้งหมด และเป็นสารออกฤทธิ์ที่ใช้ในภูมิคุ้มกันบำบัดที่จะไปกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้ทำลายเนื้องอกโดยปราศจากผลข้างเคียง

วัคซีนเดนไดรติก

เป็นแนวทางหนึ่งในภูมิคุ้มกันบำบัดเพื่อการรักษามะเร็งระยะลุกลาม และการป้องกันมะเร็ง

วัคซีน NK และทีเซลล์

เซลล์ NK เป็นเซลล์เม็ดเลือดขาวโดยกำเนิดที่มีความสามารถในการกำจัดเซลล์เนื้องอก โดยการกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเสมือนว่าเป็นตัวคุกคาม เพื่อให้ร่างกายทำลายและบันทึกข้อมูล ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจดจำและทำลายสิ่งแปลกปลอมขนาดเล็กเหล่านี้ได้ง่ายยิ่งขึ้นหากมีการเล็ดลอดเข้าสู่ร่างกายอีกในภายหลัง

IL-2

IL-2 หรืออินเตอร์ลิวคิน เป็นสารคัดหลั่งจากเซลล์ (ไซโตไคน์) ที่กระตุ้นเซลล์ NK และทำให้ทีเซลล์ทำงาน ซึ่งเป็นเซลล์ที่ฆ่าเซลล์มะเร็งโดยตรง นอกจากนี้ ยังสามารถเปลี่ยนแปลงชีวเคมีเพื่อปลุกระบบภูมิคุ้มกันให้ตื่นขึ้นได้ ความงดงามของกลไกนี้คือ ในหลายๆ กรณี เราสามารถตัดการรักษาโดยใช้อินซูลินร่วมกับยาเคมีบำบัดแบบผลข้างเคียงต่ำ (IPT หรือ Insulin Potentiation Chemotherapy) หรือที่เรียกว่าเคมีบำบัดขนาดต่ำออกไปได้

คลินิก TheLifeCo เป็นหนึ่งในคลินิกรักษามะเร็งทางเลือกไม่กี่แห่งที่ให้ความสำคัญกับการฝึกสติ สติเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ป่วยแต่ละราย ที่ช่วยสนับสนุนในเส้นทางการรักษาของพวกเขา

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำหรับการรักษา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อทำการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยผ่านโปรแกรม skype กับคุณหมอ Thomas Lodi

การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมงานของเราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ในหัวข้อดังต่อไป

  • การทำงานของผู้ป่วย
  • ความยืดหยุ่นในการเดินทางของผู้ป่วย
  • สถานภาพทางการเงินของผู้ป่วย

การสนทนาผ่าน skype

เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทีมงานของเราจะทำนัดให้คุณได้พบกับคุณหมอ Thomas Lodi เพื่อพูดคุยรายละเอียดผ่านโปรแกรม skype โดยการพบปะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ป่วย

การจัดเตรียมแผนการรักษา

หลังการปรึกษาผ่าน skype คุณหมอ Lodi จะทำแผนการรักษาที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตารางกิจวัตร และแผนการบำบัดอย่างละเอียด รวมถึงราคา ก็จะถูกประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย

เตรียมความพร้อมเพื่อประสบการณ์การบำบัดของคุณ

หลังแผนการรักษาได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว เราจะจัดเตรียมเรื่องการขนส่งและที่พักทันที ในระหว่างนี้ คุณต้องทำการชำระเงินมัดจำ 20% สำหรับการจัดเตรียมยาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ