โปรแกรมรักษามะเร็ง

โดยไม่พึ่งเคมีบำบัดหรือรังสีบำบัด

TheLifeCo Clinic มีโปรแกรมการรักษาโรคมะเร็งที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพโดยเน้นหลักสำคัญ 3 ประการ

1. หยุดการสร้างเซลล์มะเร็ง

การเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีของร่างกายเพื่อไม่ให้มีสภาพที่เหมาะสำหรับการเติบโตและแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง เมื่อคุณหยุดกระบวนการเติบโตของเซลล์มะเร็งด้วยการทานอาหารที่เหมาะสม การมีฮอร์โมนที่สมดุล การเพิ่มออกซิเจนในเลือด มีสภาพแวดล้อมที่บริสุทธิ์ รวมถึงปัจจัยอื่นๆ เช่น การนอนพักผ่อน การออกกำลังกาย การกระตุ้นด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น ถึงแม้ว่าคุณยังมีก้อนเนื้อหรือเนื้องอกอยู่ มันก็ไม่สำคัญเพราะคุณได้หยุดการสร้างเซลล์มะเร็งใหม่ได้แล้ว หลักสำคัญในการทำให้ร่างกายสะอาดจากภายใน คือ การควบคุมระดับค่าความเป็นด่างของเลือดให้เหมาะสม ดังนั้น เราจึงมีการปรับโภชนาการ มีการบำบัดด้วยออกซิเจนหรือโอโซน สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มภาวะความเป็นด่างที่เหมาะสมในเลือดของคุณ

หลักสำคัญอีกประการของกระบวนนี้ คือ การขับสารพิษออกจากร่างกาย โดยการสวนล้างลำไส้ และการบำบัดเพิ่มเติมอื่นๆ การขับสารพิษนับเป็นจุดเริ่มต้น และเป็นกระบวนการที่ต้องทำในระหว่างการรักษาโรคมะเร็งของเรา เพราะสภาวะความเป็นพิษภายในร่างกายกับการดูดซึมสารพิษตลอดเวลา ส่งผลให้ตับต้องทำงานอย่างหนัก

นอกจากการฟื้นฟูร่างกายแล้ว จิตใจก็ต้องได้รับการชะล้างและอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีด้วย สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบ รายล้อมด้วยธรรมชาติ การบรรยายให้ความรู้และเวิร์คช็อปต่างๆ การออกกำลังกายที่ช่วยพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ เช่น โยคะ การฝึกสมาธิ และการฝึกควบคุมลมหายใจ การให้คำปรึกษาช่วยเหลือทางด้านอารมณ์ สิ่งเหล่านี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงทางความคิดและอารมณ์ซึ่งจะช่วยในกระบวนการรักษาของผู้ป่วยได้อย่างมาก ไม่ว่าคุณจะปฏิบัติตามการรักษาทางกายภาพและทานอาหารอย่างเข้มงวดเพียงใด แต่หากมีความคิดเชิงลบก็นับเป็นอุปสรรคในการรักษาของคุณได้เช่นกัน

2. มุ่งเป้าไปที่เซลล์มะเร็ง

สิ่งสำคัญของกระบวนการนี้ คือ การกำจัดเซลล์มะเร็งโดยไม่ทำร้ายเซลล์ที่ดีในร่างกาย เซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ดีมีคุณสมบัติที่แตกต่างกัน ดังนั้น เราจึงเลือกใช้วิธีการรักษาที่ไม่ก่อให้เกิดพิษต่อเซลล์ที่ดี แต่ส่งผลให้เซลล์มะเร็งถูกทำลาย โดยการทำให้เซลล์มะเร็งอยู่ในสภาวะที่ไม่สามารถทนอยู่ได้ ในขณะที่เซลล์ที่ดีสามารถอยู่รอดได้ ศูนย์การรักษาโรคมะเร็งที่ TheLifeCo Clinic พร้อมที่จะให้คำแนะนำตลอดระยะเวลาการรักษา

3. เสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกัน นับเป็นสิ่งเดียวที่ร่างกายสามารถใช้ในการต่อต้านกับมะเร็ง ผู้ป่วยโรคมะเร็งจะมีภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอเพราะการรุกรานของเซลล์มะเร็งไปขัดขวางการทำงานของเซลล์ในระบบภูมิคุ้มกัน เราจึงมุ่งเน้นไปที่การฟื้นฟูสภาพร่างกายให้กลับสู่สภาวะเดิมและเป็นปกติที่สุด โดยการกระตุ้นและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันของแต่ละคน เพื่อให้ระบบภูมิคุ้มกันสามารถจัดการกับเซลล์ร้ายและทำงานได้เองตามปกติ วิธีการที่ใช้ในการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกัน ได้แก่ โภชนาการที่เหมาะสม การสวนล้างลำไส้ และการรักษาด้วยภูมิคุ้มกันบำบัด (Immunotherapy) ที่ประกอบด้วย วัคซีน Dendritic Cells, GcMAF, NK Cells ที่จะทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบเพื่อกระตุ้นและเสริมประสิทธิภาพระบบภูมิคุ้มกันให้สามารถจัดการกับเซลล์ต้นกำเนิดมะเร็งได้

ขั้นตอนการลงทะเบียน

การลงทะเบียนเพื่อรับการรักษา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับและทำการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษากับ Dr. Thomas Lodi ผ่านทาง Skype

การสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

เจ้าหน้าที่อาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

  • สมรรถภาพทางกาย เช่น การช่วยเหลือตนเองเบื้องต้น
  • ความสะดวกในการเดินทาง
  • สถานะการทางเงิน

การปรึกษาผ่าน Skype

เมื่อเจ้าหน้าที่สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะทำการนัดหมายเพื่อรับคำปรึกษากับ Dr. Thomas Lodi ผ่านโปรแกรม Skype เพื่อทำความเข้าใจถึงความจำเป็นต่างๆและความคาดหวังของผู้ป่วย

การเตรียมแผนการรักษา

หลังจากรับปรึกษาผ่าน Skype แล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะทำแผนการรักษาที่มีรายละเอียดตารางเวลาและแผนการบำบัด พร้อมกับประเมินค่าใช้จ่าย

การเตรียมพร้อมสำหรับการรักษา

หลังจากแผนการรักษาได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว ทางเราจะประสานงานเรื่องการรับส่งและจองที่พัก โดยทางผู้ป่วยต้องชำระเงินมัดจำ 20% เพื่อการจัดเตรียมการรักษาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ

“เคมีบำบัดเป็นอะไรที่โหดร้าย เป้าหมายของมันคือการทำลายทุกอย่างในร่างกายของคุณโดยที่ไม่ต้องฆ่าคุณ” – Rashida Jones, นักแสดงชาวอเมริกัน –