โปรแกรมป้องกันมะเร็ง

Cancer Prevention Program

โปรแกรมป้องกันมะเร็งที่คลินิก TheLifeCo ประกอบไปด้วยเสาหลัก 4 ประการ

ป้องกันดีกว่ารักษา คำพูดนี้ถูกนำมาเชื่อมโยงอย่างเหมาะเจาะเมื่อพูดถึงมะเร็ง โปรแกรมป้องกันมะเร็งของเราใช้วิธีการแบบองค์รวม 360 ° ซึ่งครอบคลุมการขับสารพิษและการทำความสะอาดภายในผ่านอาหาร การรักษาที่ล้ำสมัยซึ่งได้รับการสนับสนุนจากการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด และการบำบัดทางร่างกายและจิตใจ

โปรแกรมป้องกันมะเร็งที่คลินิก TheLifeCo ภูเก็ต มุ่งเน้นไปที่ผู้ที่มีประวัติการเป็นมะเร็งในครอบครัว ผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ผู้ที่เป็นกังวลเรื่องความเสี่ยง หรือมีอาการที่อาจเป็นตัวบ่งชี้ของโรค (เช่น มีแผลอักเสบในลำไส้ใหญ่ ก้อนเนื้อในเต้านม หรือเซลล์ขั้นก่อนมะเร็ง)

มะเร็งไม่ใช่กรรมพันธุ์ และเราไม่ได้ถูกกำหนดให้เป็นโรคนี้ ไม่ว่าประวัติครอบครัวหรือสุขภาพในปัจจุบันของคุณจะเป็นอย่างไรก็ตาม มีผลการวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่ามะเร็งเป็น epigenetic คือเป็นสิ่งเหนือพันธุกรรม นั่นหมายความว่า สาเหตุของโรคมะเร็งเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต อาหาร ความเครียด และสารพิษจากสิ่งแวดล้อมเป็นหลัก

โปรแกรมป้องกันมะเร็งเริ่มต้นที่การตรวจวินิจฉัยทางเลือกที่เรียกว่า TMCA (Tumor Marker Comparative Assay) เพื่อหาสารบ่งชี้มะเร็ง โดยการทดสอบนี้จะให้ผลเป็นคะแนนตั้งแต่ 1 ถึง 5 (1 หมายถึงไม่พบมะเร็ง และ 5 หมายถึงพบมะเร็งที่ออกฤทธิ์อยู่ ตั้งแต่ 1 กรัมขึ้นไป)

ผลการทดสอบพบว่ามีความแม่นยำมากกว่าการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางรังสีวิทยา หรือ PET CT Scan ซึ่งเป็นการตรวจวินิจฉัยมาตรฐานของมะเร็ง ถึง 93% โดยการตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ทางรังสีวิทยาจะสามารถตรวจพบมะเร็งได้เมื่อเซลล์มะเร็งในร่างกายมีขนาดใหญ่กว่า 4 มม. (ปริมาตรตั้งแต่ 0.2 มล.) ส่วนการตรวจหาสารบ่งชี้มะเร็งโดยวิธี TMCA สามารถตรวจพบได้ถึงระดับนาโนกรัม ไมโครกรัมและเล็กกว่า

หากผลการตรวจของคุณอยู่ที่ระหว่าง 1-4 คะแนน แปลว่าคุณไม่มีมะเร็ง และไม่มีเซลล์มะเร็งที่ออกฤทธิ์อยู่ในร่างกาย ผลการตรวจของบุคคลทั่วไปจะอยู่ที่ไม่ 3 ก็ 4 คะแนน

อย่างไรก็ตาม การขับสารพิษก็ยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน เพื่อการป้องกันและเปลี่ยนวิถีชีวิตให้ดีขึ้น โดยโปรแกรมป้องกันมะเร็งมาตรฐาน 2 สัปดาห์นี้ จะช่วยเพิ่มความเป็นด่างให้กับร่างกาย ลดการอักเสบ และกระตุ้นระดับพลังงานให้สูงขึ้น

หากผลการทดสอบของคุณบ่งชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงสูง
ต่อการพัฒนาไปสู่มะเร็ง (ผลลัพธ์มากกว่า 5) หรือมีเซลล์มะเร็งที่ออกฤทธิ์อยู่ (ผลการตรวจเป็น 5) เราจะแนะนำให้คุณเพิ่มเวลาในการเข้าร่วมโปรแกรม และปรับแผนการรักษาตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล การวินิจฉัยจากโปรแกรมนี้จะช่วยให้คุณสบายใจ และได้รับแนวทางการรักษาที่มีประสิทธิภาพหากผลลัพธ์บ่งชี้ว่าคุณมีความเสี่ยงสูงหรือเป็นมะเร็ง

เราได้พัฒนาโปรแกรมเพื่อช่วยลดคะแนนความเสี่ยงจากการตรวจโดยวิธี TMCA ของคุณ ให้กลับไปอยู่ที่ 3 ซึ่งเป็นระดับคะแนนเฉลี่ย

แนวทางการรักษาแบบองค์รวมสำหรับการป้องกันมะเร็งมีพื้นฐาน 4 ประการ เช่นเดียวกันกับของโปรแกรมรักษามะเร็ง เพียงแต่ว่ามีวิธีการที่เข้มข้นน้อยกว่า

  1. หยุดก่อมะเร็ง

ปรับชีวเคมีในร่างกายผ่านการขับสารพิษและชะล้าง เพื่อสร้างสภาวะด่างซึ่งเป็นสภาวะที่มะเร็งไม่สามารถอยู่รอดได้

  1. เป้าหมายคือเซลล์มะเร็ง

เลือกกำจัดเฉพาะเซลล์มะเร็งผ่านการรักษาระบบเผาผลาญตามธรรมชาติ โดยไม่ทำร้ายเซลล์ที่ดีในร่างกาย

  1. ฟื้นฟูและกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน

ระบบภูมิคุ้มกันจะได้รับการฟื้นฟูผ่านโภชนาการและการรักษาที่ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน

  1. การฝึกอบรมและความตระหนักรู้

เราให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตที่ปราศจากโรค และปลอดภัยจากมะเร็งในระยะยาว

ทั้งหมดนี้ รอให้คุณได้มาสัมผัสที่ศูนย์บริการที่สวยงามของเราในภูเก็ต ประเทศไทย สภาพแวดล้อมที่สวยงามจะช่วยให้คุณได้เชื่อมต่อกับธรรมชาติ และเพลิดเพลินกับการเดินเล่นริมหาดยามเช้า การฝึกสมาธิเป็นประจำทุกวัน โยคะ และเวิร์คช็อปเพื่อการบำบัดทางจิตใจ

โปรแกรมของเราเป็นเสมือนการเชื้อเชิญ ให้คุณได้เข้าสู่เส้นทางแห่งการฟื้นฟูแบบองค์รวม และเป็นช่องทางที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงของวิถีชีวิตในระยะยาว

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ลงทะเบียนสำหรับการรักษา

เมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มและส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของเรา เจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อกลับไปหาคุณ เพื่อทำการนัดหมายให้คุณได้พูดคุยผ่านโปรแกรม skype กับคุณหมอ Thomas Lodi

การตรวจสอบคุณสมบัติ

ทีมงานของเราอาจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากคุณ ในหัวข้อดังต่อไป

  • การทำงานของผู้ป่วย
  • ความยืดหยุ่นในการเดินทางของผู้ป่วย
  • สถานภาพทางการเงินของผู้ป่วย

การสนทนาผ่าน skype

เมื่อคุณผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติแล้ว ทีมงานของเราจะทำนัดให้คุณได้พบกับคุณหมอ Thomas Lodi เพื่อพูดคุยรายละเอียดผ่านโปรแกรม skype โดยการพบปะนี้มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการทำความเข้าใจความต้องการ และความคาดหวังของผู้ป่วย

การจัดเตรียมแผนการรักษา

หลังการปรึกษาผ่าน skype คุณหมอ Lodi จะทำแผนการรักษาที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับตารางกิจวัตร และแผนการบำบัดอย่างละเอียด รวมถึงราคา ก็จะถูกประเมินในขั้นตอนนี้ด้วย

เตรียมความพร้อมเพื่อประสบการณ์การบำบัดของคุณ

หลังแผนการรักษาได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่ายแล้ว เราจะจัดเตรียมเรื่องการขนส่งและที่พักทันที ในระหว่างนี้ คุณต้องทำการชำระเงินมัดจำ 20% สำหรับการจัดเตรียมยาและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ