BEMER (Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation)

BEMER เป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าเป็นตัวช่วยให้อวัยวะ กล้ามเนื้อ และระบบภูมิคุ้มกันของผู้ป่วยแข็งแรงขึ้น

เครื่อง BEMER (Bio-Electro-Magnetic-Energy-Regulation) ช่วยทำให้มั่นใจว่าการทำงานของเซลล์จะเป็นไปอย่างที่ควรจะเป็นและไม่ก่อให้เกิดความผิดปกติ ช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดไปยังหลอดเลือดที่เล็กที่สุด ซึ่งมีหน้าที่ในการขนส่งออกซิเจนเข้าและออกจากเนื้อเยื่อ และการควบคุมความดันและอุณหภูมิของผิวหนังเป็นหลัก

การบำบัดด้วย BEMER ต่างจากการบำบัดด้วยสนามแม่เหล็ก โดยเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์ที่อยู่เบื้องหลัง BEMER ได้รับการพัฒนาโดยแพทย์ชาวเยอรมัน Rainer Klopp ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าของสถาบัน Berlin Institute of Microcirculation นายแพทย์ Klopp ได้พัฒนารูปแบบสัญญาณของ BEMER โดยเฉพาะซึ่งนำไปสู่ “การเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญในการเปลี่ยนแปลงของขนาดของหลอดเลือดขนาดเล็ก ความแตกต่างของความดันออกซิเจนในหลอดเลือด จำนวนของเส้นเลือดฝอยที่เปิด ปริมาณการไหลเวียนในหลอดเลือดแดงและหลอดเลือดดำ และอัตราการไหลของเม็ดเลือดแดง”

ประโยชน์ของการบำบัดด้วย BEMER

การรักษาด้วย BEMER เป็นประจำจะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือด การไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีอาจทำให้เกิดปัญหาสุขภาพได้ จากการที่ร่างกายดูดซึมสารอาหารที่ต้องการได้ยาก

เป้าหมายของการรักษานี้มุ่งไปที่ระดับเซลล์ ทำให้เซลล์ได้รับการบำบัดอย่างเพียงพอ การบำบัดด้วย BEMER จะช่วยเพิ่มการไหลเวียนของเลือดที่เคยถูกจำกัดผ่านเส้นเลือดขนาดเล็ก ซึ่งจะไปมีส่วนช่วยในกระบวนการฟื้นฟูและซ่อมแซมตนเองของร่างกาย

ในการดำเนินการดังกล่าว กระบวนการที่ใช้ได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วและมีประสิทธิภาพในการส่งเสริมกระบวนการจัดหาและกำจัดของเสียในเนื้อเยื่อ และเซลล์ของอวัยวะ สนามแม่เหล็กไฟฟ้าจะถูกใช้ในการส่งสัญญาณกระตุ้นพิเศษเข้าสู่ร่างกาย

การบำบัดด้วย BEMER ยังสามารถเพิ่มความอิ่มตัวของออกซิเจนซึ่งมีความสำคัญอย่างมากต่อสุขภาพโดยรวมและในระยะยาว เซลล์มะเร็งเป็นเซลล์ที่เจริญเติบโตได้ดีในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจน ดังนั้น การเพิ่มออกซิเจนในร่างกายจึงเป็นวิธีที่ดีในการปกป้องเซลล์ที่แข็งแรง และทำให้เซลล์มะเร็งอ่อนแอลง

BEMER ถูกนำมาใช้ในการจัดการกับสภาวะสุขภาพที่หลากหลาย และมีความสำคัญในการขับสารพิษออกจากร่างกายทั้งหมด

มีการศึกษาชิ้นหนึ่งพบว่า การใช้เครื่อง BEMER ในผู้ป่วยที่มีอาการปวดหลังส่วนล่างเรื้อรังสามารถช่วยลดอาการปวด และความเมื่อยล้าได้ในระยะสั้น (ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4452849/) สำหรับการรักษาด้วย BEMER ในระยะยาวมีแนวโน้มที่จะเป็นประโยชน์ในผู้ที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อม

วิธีนี้สามารถช่วยจัดการสภาวะอื่นๆ เช่น โรคหลอดเลือดแดงส่วนปลายตีบตัน เอ็นฉีก กระดูกหัก ข้อแพลง และโรคไขข้อได้ ในผู้ป่วยโรคเบาหวานที่มีภาวะความผิดปกติของเส้นประสาทส่วนปลาย (polyneuropathy) การศึกษาแสดงให้เห็นว่าการบำบัดด้วย BEMER ช่วยลดแผลเบาหวานได้อย่างมีนัยสำคัญ

เครื่อง BEMER ยังสามารถใช้เป็น “ตัวช่วยบรรเทา” เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และฟื้นฟูสมรรถภาพทางจิตใจ นอกจากนี้ ยังช่วยลดผลกระทบจากความเครียดและความเหนื่อยหน่าย ผ่านการส่งเสริมการไหลเวียนของเลือด ซึ่งช่วยให้ร่างกายทำงานได้อย่างเหมาะสมต่อไป

ในกลุ่มนักกีฬาและผู้ที่เคลื่อนไหวร่างกายเป็นประจำ การบำบัดด้วย BEMER และ EWOT สามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นกีฬาได้ โดยการลดความเสี่ยงของการบาดเจ็บ เร่งกระบวนการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ และช่วยลดระยะเวลาที่ไม่ได้ฝึกซ้อมให้สั้นที่สุด