Artesunate

Artesunate For Cancer

Artesunate เพื่อการรักษามะเร็ง

เดิม Artesunate ถูกคิดค้นขึ้นมาเพื่อรักษาโรคมาลาเรีย โดยเป็นส่วนหนึ่งของยากลุ่มอาร์เทมิซินินและละลายน้ำได้ จึงสามารถนำมาใช้โดยการฉีดเข้าเส้นเลือดดำได้ Artemisinin เป็นสารออกฤทธิ์ที่สกัดจากสมุนไพรจีนชิงเฮา (กลุ่ม Herba Artemisiae annuae) หรือโกฐจุฬาลัมพาหวาน

Artesunate ถูกพบว่ามีส่วนช่วยในการรักษามะเร็งได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจากการศึกษาชิ้นหนึ่ง (jbc.org/content/289/48/33425.full#ref-6) ยืนยันว่า Artesunate สามารถ “กระตุ้นให้เกิดการตายของเซลล์ในเซลล์มะเร็ง” ซึ่งเป็นกระบวนการที่ต้องมีไลโซโซมทำงานร่วมอยู่ด้วย

ไลโซโซม คือ องค์ประกอบหนึ่งของเยื่อหุ้มเซลล์ ที่ประกอบด้วยเอนไซม์ที่ย่อยสลายโปรตีน กรดนิวคลีอิค คาร์โบไฮเดรต และไขมัน ไลโซโซมทำหน้าที่เป็น “หน่วยย่อยอาหารของเซลล์” ซึ่งหมายความว่า “ย่อยสลาย” สิ่งแปลกปลอมจากภายนอกเซลล์ และย่อย “ส่วนประกอบที่หมดอายุ” ภายในเซลล์เองด้วย

คุณสมบัติอื่นๆ ในการต้านมะเร็ง ของ artesunate ได้แก่ “การควบคุมวัฏจักรของเซลล์ การยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่ (การเติบโตของหลอดเลือดใหม่ซึ่งจำเป็นสำหรับเนื้องอกในการเจริญเติบโต) การลดการบุกรุกของเซลล์และการแพร่กระจาย” การแพร่กระจายคือการที่เซลล์มะเร็งกลุ่มแรกเดินทางผ่านหลอดเลือดหรือระบบน้ำเหลือง และสร้างเนื้องอกใหม่ในส่วนอื่นๆ ของร่างกาย

การทำงานของ Artesunate IV ในการบำบัดมะเร็ง

เซลล์มะเร็งจะดูดซึมธาตุเหล็กในระดับที่สูงกว่าเซลล์ปกติมาก และนี่คือสิ่งที่เป็นตัวเร่งของเซลล์ที่กลายพันธุ์ เมื่อเหล็กและออกซิเจนมาเจอกัน จะเกิดเป็นอนุมูลอิสระหรืออะตอมที่ไม่เสถียรขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้ดีเอ็นเอถูกทำลาย ในเซลล์มะเร็งกระบวนการนี้จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ และมีความต้านทานต่อการรักษามากขึ้น

สิ่งที่ artesunate ทำคือ กระตุ้นกระบวนการตายของเซลล์ผ่านไมโตคอนเดรีย (apoptosis หรือ programmed cell death) โดยใช้เหล็กในเซลล์มะเร็งต่อต้านกับเซลล์มะเร็งเอง และนำไปสู่การตายของเซลล์ในที่สุด

Bastyr Research Center of Integrative Oncology มีข้อมูลเบื้องต้นที่แสดงให้เห็นว่า การใช้ artesunate IV ร่วมกับวิตามินซีปริมาณสูงทางหลอดเลือดดำ มีผลดีต่อผู้ป่วยมะเร็งในระยะลุกลาม

นอกจากนี้ยังพบว่า Artesunate ช่วยพัฒนา ไม่เพียง แต่อัตราการรอดชีวิตเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยด้วย มีการศึกษาชิ้นหนึ่งทำในผู้หญิงสองกลุ่มที่เป็นมะเร็งเต้านมระยะที่ 4 พบว่าผู้ที่ได้รับทั้ง artesunate ร่วมกับวิตามินซีปริมาณสูงทางหลอดเลือดดำ มีอัตราการรอดชีวิต 90% หลังผ่านไป 12 เดือน เทียบกับอัตราการรอดชีวิต 74% ในผู้ที่ไม่ได้รับการบำบัดทางหลอดเลือดดำดังกล่าวเลย

สิ่งสำคัญที่จะต้องทราบ คือ กลุ่มตัวอย่างกลุ่มแรกไม่พบผลข้างเคียงต่อสุขภาพใดๆ จากการบำบัดเลย หลังจาก 24 เดือน กลุ่มที่ไม่ได้รับการบำบัดมีอัตราการรอดชีวิตที่ 68% ในขณะที่กลุ่มที่ได้รับการบำบัดด้วย artesunate และวิตามินซีปริมาณสูงทางหลอดเลือดดำมีอัตราการรอดชีวิตถึง 90%

หลักฐานสนับสนุนถึงประสิทธิผลของ Artesunate ในการรักษามะเร็ง

การศึกษาเพิ่มเติมพบว่า ในขณะที่ Artesunate มีคุณสมบัติในการต้านมะเร็ง และไม่มีความเป็นพิษที่ชัดเจนจากการใช้ในปริมาณเพื่อการรักษา Artesunate ยังมีราคาไม่แพงเมื่อเทียบกับยาเคมีบำบัดหลายชนิด ไม่เป็นพิษ อ่อนโยน และมีผลในการต้านมะเร็งอย่างกว้างขวาง ซึ่งแปลว่าสามารถนำใช้ได้ทันทีภายหลังการวินิจฉัยหรือหลังการผ่าตัด เคมีบำบัด หรือการฉายรังสี เพื่อป้องกันการกำเริบและการแพร่กระจายของโรค

เรากล่าวถึงการค้นพบเหล่านี้เนื่องจากบางคนที่มาที่คลินิก TheLifeCo เพื่อรับการรักษาโรคมะเร็งได้ผ่านการรักษาแบบดั้งเดิมมาแล้ว และถึงแม้ว่าพวกเค้าจะได้รับการรักษาแบบเดิมๆมาก่อน โปรแกรมรักษามะเร็งของเรายังคงมีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผู้คนหายจากโรคมะเร็งได้

ที่คลินิก TheLifeCo เราไม่ใช้เคมีบำบัด การฉายรังสี หรือการผ่าตัดใดๆทั้งสิ้น วิธีการเหล่านี้เป็นวิธีการแพทย์แบบโบราณ ซึ่งได้รับการพิสูจน์แล้วว่า ไม่ได้ผลและก่อให้เกิดความเสียหายอย่างมากต่อร่างกาย รวมทั้งมีส่วนทำให้มะเร็งกลับมาเป็นซ้ำอีก