ศูนย์รักษามะเร็ง

ศูนย์รักษามะเร็ง

ห่างไกลจากความเครียดของวิถีชีวิตในเมือง

ศูนย์รักษามะเร็งแบบองค์รวม

คลินิก TheLifeCo เป็นศูนย์รักษามะเร็งทางเลือกที่มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการบำบัดทั้งทางร่างกายและจิตใจ

แทบจะทุกโปรแกรมของการรักษามะเร็งเชิงบูรณาใช้วิธีการบำบัดแบบธรรมชาติและปลอดสารพิษที่มีความคล้ายคลึงกัน แต่ปัจจัยที่มีผลมากที่สุดต่อสุขภาพเพื่อนำไปสู่ชีวิตที่ปราศจากมะเร็งและเต็มไปด้วยพลัง คือสภาวะของจิตใจ

คลินิก TheLifeCo เป็นศูนย์รักษามะเร็งทางเลือกที่ตั้งอยู่ในประเทศไทย บริเวณเชิงเขาเขตร้อนทางตอนเหนือของภูเก็ต เพื่อส่งเสริมและให้การบำบัดมะเร็งแบบบูรณาการที่หลากหลาย

ศูนย์บำบัดของเราตั้งอยู่ระหว่างทะเลสาบอันเงียบสงบและมหาสมุทรสีฟ้าครามที่อบอุ่นและอ่อนโยน เพื่อมอบพลังแห่งการบำบัดที่ทรงพลังโดยธรรมชาติ เพื่อการทำจิตใจให้สงบและสร้างความสงบจากภายใน…. เพราะสภาวะของจิตใจ เป็นสิ่งที่จำเป็นยิ่งสำหรับการรักษาที่สมบูรณ์แบบ

มะเร็ง เป็นโรคที่ทรมานทั้งร่างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ

หลายครั้งที่การรักษามะเร็งมุ่งเน้นไปที่การกำจัดสิ่งบกพร่องทางกายภาพเท่านั้น แต่การจะรักษาและป้องกันไม่ให้มะเร็งกลับมาได้อีกอย่างแท้จริง มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดำเนินการตามแนวทางการรักษามะเร็งแบบบูรณาการ

และนี่คือสิ่งที่เราสามารถช่วยคุณได้

การแพทย์องค์รวมเชิงบูรณาการ

เราใช้แนวทางแบบบูรณาการในการรักษาโรคมะเร็ง ซึ่งหมายความว่า เราได้รวมเอาการรักษาทางเลือกที่ได้รับการพิสูจน์แล้วทางวิทยาศาสตร์สำหรับโรคมะเร็ง การมุ่งเน้นไปที่โภชนาการแบบมังสวิรัติจากพืช และรูปแบบการบำบัดตามธรรมชาติ เทียบกับบริการทางการแพทย์แบบดั้งเดิม และด้วยแนวทางนี้ เราจึงสร้างโปรแกรมเฉพาะสำหรับแต่ละบุคคลและการศึกษาที่ช่วยให้ผู้ป่วยกลับมามีสุขภาพที่ดีอีกครั้ง

The LifeCo Phuket (2)

แนวทาง 4 ขั้นตอนของเราสู่การรักษามะเร็งเชิงบูรณาการ

หยุดก่อมะเร็ง

ผู้ป่วยของเราต้องผ่านกระบวนการทำความสะอาดอย่างล้ำลึกเพื่อเปลี่ยนชีวเคมีของร่างกาย เพื่อไม่ให้เป็นบ้านที่เหมาะสมในการหล่อเลี้ยง เติบโต และแพร่กระจายสำหรับเซลล์มะเร็งอีกต่อไป

เป้าหมายคือเซลล์มะเร็ง

การรักษามะเร็งแบบดั้งเดิม เช่น เคมีบำบัดจะทำลายเซลล์ที่แข็งแรงไปด้วย และนี่เป็นสาเหตุที่ทำให้ร่างกายอ่อนแอลงหลังได้รับการรักษาด้วยวิธีนี้ การรักษาการเผาผลาญของเราจึงกำหนดเป้าหมายไปที่เซลล์มะเร็งโดยไม่ทำร้ายร่างกาย และช่วยให้ผู้ป่วยมีการฟื้นตัวที่ดียิ่งขึ้นอีกด้วย

การส่งเสริมระบบภูมิคุ้มกัน

การรักษาภูมิคุ้มกันสำหรับมะเร็งมีความสำคัญต่อการเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอ เราจะมุ่งเน้นไปที่โภชนาการเพื่อเพิ่มความสามารถของร่างกายในการจัดการกับสาเหตุของภูมิคุ้มกันที่บกพร่อง เนื้องอกวิทยาภูมิคุ้มกันให้ความสำคัญกับรูปแบบทางชีววิทยาของเราเพื่อให้ร่างกายสามารถกำจัดมะเร็งได้ แทนที่จะมุ่งเน้นไปที่ตัวโรคโดยไม่ได้คำนึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อส่วนอื่นๆ ของร่างกายเลย

โรงเรียนเพื่อชีวิต

จากโปรแกรมการดูแลผู้ป่วยมะเร็งแบบครบวงจรที่พัฒนาขึ้นโดยคุณหมอ Thomas Lodi เราได้รวมเอาวิธีการในการให้ความรู้แก่ผู้ป่วยมาไว้ในโปรแกรมการรักษาของเราด้วย เส้นทางการรักษาแบบองค์รวมถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนฐานความรู้ของผู้ป่วยในเรื่องของสุขภาพ เพื่อเสริมสร้างทักษะในการมีชีวิตในรูปแบบที่ดีต่อสุขภาพ และเพื่อให้พวกเขาได้สัมผัสกับสุขภาพที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

การรักษามะเร็งทางเลือกแบบองค์รวมที่เราใช้

การบำบัดการเผาผลาญ: รวมถึงการใช้สารจากพืชที่มีผลต่อเซลล์มะเร็งเท่านั้น ในขณะที่ไม่เป็นอันตรายต่อเซลล์ที่ดี หรืออาจช่วยส่งเสริมเซลล์ที่ดีได้อีกด้วย การรักษาเหล่านี้เป็นการรักษาทางหลอดเลือดดำทั้งหมด ซึ่งรวมถึง การใช้วิตามินซี โอโซนบำบัด คีเลชั่นบำบัด และการใช้กลูตาไธโอน รวมถึงการรักษามะเร็งทางเลือกอื่นๆอีกมากมาย

การรักษาเสริมแบบประคับประคอง: โปรแกรมการดูแลมะเร็งของเราประกอบด้วย โภชนาการ โปรแกรมขับสารพิษ การชะล้างลำไส้ การบำบัดและการรักษาตามธรรมชาติ การนวดบำบัด ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยจัดการสภาวะความเป็นอยู่ที่ดีของผู้ป่วย ทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และจิตวิญญาณ

การบำบัดเสริม: การบำบัดเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการขับสารพิษ การกระตุ้นระบบน้ำเหลือง การระบายของเสีย การชะล้างลำไส้และการฟื้นบำรุง การเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และการให้ออกซิเจนแก่ร่างกาย

การรักษาภูมิคุ้มกัน: การรักษาเหล่านี้ (ภูมิคุ้มกันบำบัด) จะช่วยให้ร่างกายสามารถต่อสู้กับอนุภาคที่ร่างกายไม่ต้องการได้ เช่น เนื้องอก

การฝึกสติ: การเจริญสติช่วยผู้ป่วยในการกำจัดความเครียด การมุ่งเน้นไปที่ความคิดเชิงบวก การจัดการความสัมพันธ์ต่างๆ การปรับสมดุลทางอารมณ์ และบรรลุสภาวะจิตใจที่สงบซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของเส้นทางการรักษา หรือแม้กระทั่งหลังการรักษาไปแล้ว

ที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพของเรามุ่งเน้นที่การบำบัดมะเร็งเชิงบูรณาการ

เราภูมิใจที่ได้ทำงานร่วมกับคุณหมอ Thomas Lodi ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้องอกวิทยาแบบบูรณาการและเวชศาสตร์การเผาผลาญ คุณหมอมีชื่อเสียงจากประสบการณ์ที่กว้างขวางและความเชี่ยวชาญในด้านการแพทย์บูรณาการขั้นสูง ซึ่งช่วยให้ผู้ป่วยมะเร็งจำนวนมากทั่วโลกได้มีโอกาสกลับมามีชีวิตและสุขภาพที่ดีขึ้นอีกครั้ง

เริ่มต้นเส้นทางแห่งการรักษาของคุณ

คุณสามารถทำการนัดหมายเพื่อเข้ารับการปรึกษาเบื้องต้น ผ่าน Skype ได้ฟรี เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับคลินิกมะเร็งทางเลือกของเรา ติดต่อมาหาเราเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม

"เคมีบำบัดเป็นอะไรที่โหดร้าย เป้าหมายของมันคือการทำลายทุกอย่างในร่างกายของคุณโดยที่ไม่ต้องฆ่าคุณ"